НАГРАДИ

На базата на получените оценки по шестте критерия, творбите ще бъдат класирани, като заелите от първо до трето място ще бъдат предложени за награди. Ще бъде излъчен и носител на Голямата награда, която се присъжда за най-оригинално постижение измежду всички участващи творби. Авторите на отличените творби ще получат грамоти и предметни награди, а носителят на Голямата награда – покана за участие в специализирана екскурзия в карстови райони на България (разходите за екскурзията ще бъдат поети от организаторите на конкурса).

Официалното обявяване и награждаване на победителите ще стане на тържествена церемония на 10 септември 2018 г. в София (включена в програмата на Международната научно-практическа конференция „Защитени карстови територии – законодателство, туризъм, мониторинг”). Покана за участие в церемонията наградените автори ще получат на посочените от тях адреси.

Отличените конкурсни творби ще бъдат публикувани на сайтовете на международния конкурс (http://prokarstterra.bas.bg/competition) и научната мрежа ProKARSTerra (http://www.prokarstterra.bas.bg), както и в различни специализирани издания. Ще се издаде и каталог с наградените творби. С най-добрите конкурсни творби, селектирани от международното жури, ще се организира изложба в София, която ще бъде официално открита на 10 септември 2018 г. Отличените творби от четвъртото издание на конкурса ще бъдат включени в традиционната пътуваща изложба „Карст под защита – дар за поколенията”.

Списък на наградените участници