Спонсори

Дирекция на Природен парк „Шуменско плато”, Шумен (2005 г.)
Министерство на образованието и науката (2012 г.)
Туристическо дружество „Сърнена гора”, Стара Загора (2012 г.)
ЮНЕСКО (2012, 2015 г.)
„Титан Златна Панега цимент” АД (2015)