ОЦЕНЯВАНЕ

Допуснатите за участие в конкурса творби се оценяват от международно жури. За негови членове се канят изтъкнати карстолози, творци на изкуството, преподаватели, обединени от идеята за по-активно включване на карста в образованието. Имената на членовете на журито ще бъдат обявени след официалното класиране на творбите.

Оценяването се извършва по следните утвърдени за конкурса критерии:

1.	Оригиналност на реализираната идея
2.	Познания за карста 
3.	Художествена стойност
4.	Емоционално внушение   
5.	Технически умения
6.	Творческа самостоятелност

При оценяването всяка конкурсна творба е анонимна и се представя на членовете на журито със служебен номер. Разкриването на имената на авторите на отличените творби ще стане след официалното класиране.