ЧЕТВЪРТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС
„Карст под защита – дар за поколенията”
София, 2018 г.


Уважаеми любители на карста и пещерите,

Имам честта да обявя Четвъртото издание на Международния конкурс „Карст под защита – дар за поколенията” за открито. Поканата за участие е валидна до 14 май 2018 г.

Новото издание на конкурса е включено в програмата на Международния научно-практически форум „Защитени карстови територии – законодателство, туризъм, мониторинг” (ProKARSTerra`2018, София, www.prokarstterra.bas.bg/forum2018) и се провежда под мотото на форума: „Защитени карстови територии – острови на устойчиво развитие”.

Конкурсът предлага 17 рубрики, разпределени за традиционните 5 категории участници и ще задоволи интересите на всички желаещи според техните способности. Шестте критерия за оценка на конкурсните работи вече са с доказана ефективност, а оценяването отново ще бъде от авторитетно и безпристрастно международно жури. Подробна информация за условията за участие и за резултатите от предишните издания от конкурса ще намерите в рубриките на този сайт. При възникнали въпроси ползвайте посочените адреси за контакт.

Нека с общи усилия преоткрием карста и с вашите оригинални творби го популяризираме сред хората – те заслужават да научат повече за този природен феномен. Не само защото той е уникален и атрактивен и все още крие тайни за нашата планета, но и защото е много разпространен, а неговата същност и специфика продължават да бъдат обидно непознати от нашите съвременници.

На всички участници в конкурса желаем спорна работа и много вдъхновение.

Ще бъдем щастливи да ви поздравим на тържествената сесия на 10 септември 2018 г. в София като победители в някоя от конкурсните категории.

Петър Стефанов
15 май 2017 г.


Покана: Български, Английски, Немски, Руски
Плакат: Български, Английски, Немски, Френски, Руски