Регистрацията на участниците в състезанието се извършва чрез попълване на регистрационна форма. Участниците ще я получат, ако са направили до 31 май 2019 г. предварителна заявка за участие. Крайният срок за регистрация (получаване на попълнена регистрационна форми) е 21 юни 2019 г.

Регистрацията няма да включва заплащане на такса за участие – всички организационни разходи (информационни и рекламни материали, участие в събитията от културната програма, транспортът от София до Тетевен и обратно, както и по време на състезанието) ще бъдат поети от организаторите.
Участниците ще заплащат само нощувките и храната. Заплащанията ще се извършват на място.

Предоставя се възможност за настанителна база да се ползва ученическия пансион на Националната професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов” в Тетевен. При желание, участниците могат да ползват и хотелската база на града. За допълнителна информация вж. Настаняване

* * *

Тук може да изтиглите и попълните в doc формат ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
Попълнената заявка се изпраща на e-mail: psgeo@abv.bg или sci-comp@abv.bg не по-късно от 31 май 2019 г.