Настанителната база на участниците и гостите в състезанието ще бъде в гр. Тетевен. За целта ще бъдат осигурени подходящи хотели и ученически общежития на преференциални цени (очаквайте допълнителна информация)

Град Тетевен отстои на 82 км североизточно от София. Има население 8 854 ж. (2017 г.) и е център на община (с 13 населени места) в Ловешка област. Градът е разположен във височинния пояс от 400 до 500 м н.в. и е застроен по двата бряга на р. Бели Вит в много живописна местност със скални венци, пещери и водопади. Селището възниква през ХV век като колибарско, а през ХVІІІ и ХІХ век вече е важно занаятчийско и просветно средище. Местоположението на Тетевен между Васильовска планина (1490 м н.в.) и Лествица (1355 м н.в.) в Предбалкана на Стара планина го прави привлекателен туристически център и популярен планински курорт. Градът и неговите околности са богати на природни и културно-исторически забележителности. Преобладава карстовият релеф, в който са проучени над 124 пещери.

За повече информация: https://www.teteven.bg