Транспортирането на участниците в състезанието от София до гр. Тетевен и обратно е безплатно. Сборните пунктове и времето на тръгване ще бъдат съобразени с пристигането/заминаването на чуждестранните участници в/от България. Графикът за пътуването София-Тетевен-София ще бъде оповестен след регистрирането на участниците.
Безплатен транспорт е осигурен и по време на теренната работа през втория състезателен кръг, както и за екскурзията, планирана в културната програма на състезанието.
Участниците, които ще използват собствен транспорт, ще бъдат посрещани в Тетевен в избраните от тях настанителни бази. За целта трябва да уведомят организаторите за дата и очакван час на пристигане.